קופת גמל, מוצר נוסף בקטגוריה של החיסכון הפנסיוני

מוצר פנסיוני שמשמש לחיסכון לגיל פרישה ומהווה מכשיר השקעה וחיסכון.   

אף על פי שמרבית החוסכים החדשים בוחרים בקרן פנסיה או ביטוח מנהלים כמוצר חיסכון פנסיוני, ניתן לחסוך גם בקופת גמל. חשוב לציין, כי כל ההפקדות החל משנת 2008 מיועדות לקצבה בגיל פרישה ולכן, החוסכים בקופת גמל ייאלצו בגיל הפרישה להעביר את חסכונותיהם למוצר בו קיים מנגנון תשלום קצבה כמו קרן פנסיה או ביטוח מנהלים.

איך עובדת קופת גמל?

 • הפקדות:

  שכיר

     חלק מעסיק   חלק עובד
   תגמולים  עד 7.5%   עד 7% (בגינם תקבלו 35% זיכוי מס)
   פיצויים   עד 8.33%  

  עצמאי 
  עד 16% מההכנסה המזכה. ההפקדה מתחלקת ל 5% (בגינם תקבלו זיכוי בגובה 35%) ו 11% (בגינם תקבלו ניכוי בגובה המס השולי).
 • מרכיבי הקופה:
  • קופת גמל לרוב מורכבת מחיסכון בלבד. 
 • דמי ניהול: 
  • דמי ניהול מההפקדה החודשית - מקסימום 4%. 
  • דמי ניהול מסך החיסכון המצטבר (מחושב שנתי) - מקסימום 1.05%.

הפרטים החשובים באמת 

קופת הגמל חזרה להיות אטרקטיבית ומשמשת גם לחיסכון לכל מטרה:

 הבהרות 

 • זיכויי המס וניכויי המס מוגבלים בתקרות שקליות בהתאם להוראות החוק.
 • תשלום ההפקדות הוא מהשכר ברוטו
 • ההפקדה השוטפת למרכיב הפיצויים, שאינה חייבת במס באותו מועד, לא תעלה על  8.33% * 32800 ₪. הסכום מתעדכן מידי שנה.
 • ההפקדה השוטפת למרכיב תגמולי מעסיק או ביטוח אובדן כושר עבודה, שאינה חייבת במס באותו מועד, לא תעלה על תקרת פעמיים וחצי השכר הממוצע במשק.
 • מודגש בזאת כי המידע האמור אינו מהווה משום ייעוץ ו/או שיווק מכל סוג שהוא. לקבלת שירותי שיווק פנסיוני אנא צרו קשר עם אגם לידרים לצורך תיאום מול בעל רישיון.

לקבלת הצעה

טעות בשם, יש להזין 2 תווים לפחות (עברית בלבד)
טעות במייל, חסר @ או סיומת
טעות במספר הטלפון, בדקו שוב
שדה חובה
Invalid Input
`