אגם לידרים (ישראל) סוכנות לביטוח (2003) בע"מ, מקבוצת הפניקס חברה לביטוח בע"מ, הינה מנהלת ההסדר הפנסיוני המובילה בישראל.

אגם לידרים מתמחה בניהול הסדרים פנסיוניים ופיננסיים ועומדת בקשר עסקי עם הגופים המוסדיים המפורטים להלן לצורך שיווק מוצרים פנסיונים ופיננסים.

קיימת זיקה כמשמעותה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני) התשס"ה, בין אגם לידרים וגופים מוסדיים אלה לבין המוצרים המשווקים על ידי אגם לידרים.

חברות ביטוח

 • הפניקס חברה לביטוח בע"מ
 • מגדל חברה לביטוח בע"מ
 • כלל חברה לביטוח בע"מ
 • הראל חברה לביטוח בע"מ
 • מנורה חברה לביטוח בע"מ

קרנות פנסיה

 • הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
 • מגדל מקפת ניהול קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
 • מנורה מבטחים פנסיה בע"מ
 • כלל פנסיה וגמל בע"מ
 • הראל ניהול קרנות פנסיה בע"מ
 • פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ 
 • אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
 • מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
 • הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ

קופות גמל וקרנות השתלמות 

 • הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
 • דש גמל ופנסיה בע"מ
 • אקסלנס נשואה גמל ופנסיה בע"מ
 • פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
 • אלטשולר שחם קופות גמל בע"מ
 • מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
 • כלל פנסיה וגמל בע"מ
 • מגדל מקפת ניהול קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
 • אנליסט קופות גמל בע"מ
 • הראל פנסיה גמל בע"מ
 • הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע״מ
 • אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ

לקבלת הצעה

טעות בשם, יש להזין 2 תווים לפחות (עברית בלבד)
טעות במייל, חסר @ או סיומת
טעות במספר הטלפון, בדקו שוב
שדה חובה
Invalid Input
`