קרן פנסיה – מוצר חיסכון פנסיוני לגיל פרישה

מה משפיע על גובה הפנסיה שלנו, ממה היא מורכבת וכמה ניתן להפקיד?

קרן פנסיה היא תכנית חיסכון לטווח ארוך הפועלת על בסיס ערבות הדדית בין עמיתי הקרן (החוסכים בקרן) ועל פי תקנון הניתן לשינוי.
מלבד החיסכון לגיל הפרישה, בקרן הפנסיה יש גם כיסוי במקרה אובדן כושר עבודה (פנסיית נכות) וכיסוי במקרה פטירה (פנסיית שארים).
ב-1.6.18 נכנס לתוקף התקנון האחיד של קרנות הפנסיה במטרה לעשות יישור קו בין הגדרות קרנות הפנסיה (מסלולי ביטוח, זכויות עמיתים, חישובים שהקרן מבצעת ועוד).
חשוב לציין, ייתכן שעדיין יהיו פערים בין קרנות הפנסיה השונות בכפוף לאישור המפקח על הביטוח.

איך עובדת קרן פנסיה?

 • הפקדות:
  70% מכספי הקרן מושקעים בשוק ההון, 30% הנותרים מושקעים באגרות חוב מיועדות של המדינה המבטיחות לנו תשואה שנתית של כ - 3.8%. 
  בגלל הבטחת התשואה על חלק מהחיסכון, לקרן הפנסיה יש תקרת הפקדה המתעדכנת מידי שנה, ונכון לשנת 2019 היא עומדת על 4211 ₪.
  כמו כן, המשכורת ממנה ניתן להפקיד משתנה בהתאם לאחוזי ההפרשה.

  שכיר
     חלק מעסיק   חלק עובד
   תגמולים  עד 7.5%   עד 7% (בגינם תקבלו 35% זיכוי מס)
   פיצויים   עד 8.33%  

  עצמאי 
  עד 16% מההכנסה המזכה. ההפקדה מתחלקת ל 5% (בגינם תקבלו זיכוי בגובה 35%) ו 11% (בגינם תקבלו ניכוי בגובה המס השולי). 
 • מרכיבי הקרן:
  • פנסיית זקנה –
   תשלום קצבה חודשית בגיל פרישה.
   מחושבת לפי הסכום שצברתם בקרן חלקי מקדם המרה.
   אם לדוגמה צברתם 1 מיליון שח ומקדם ההמרה הוא 200 = הקצבה החודשית תהיה 5000 ש"ח.
   מקדם המרה תלוי במס' פרמטרים ועלול להשתנות לאורך תקופת החיסכון וגם לאחר קבלת הקצבה.
  • פנסיית נכות –
   תשלום קצבה חודשית במקרה נכות.
   מקסימום 75% מהשכר המבוטח.
  • פנסיית שארים –
   תשלום קצבה חודשית לשאירים על פי חוק במקרה פטירה.
   אם אתם רווקים ללא ילדים ניתן לוותר על פנסיית שארים וכך תמנעו מתשלום בגין הכיסוי הנ"ל ותחסכו יותר. 
 • דמי ניהול: 
  • דמי ניהול מההפקדה החודשית - מקסימום 6%. 
  • דמי ניהול מסך החיסכון המצטבר (מחושב שנתי) - מקסימום 0.5%.

הפרטים החשובים באמת 

 • מסלולי ביטוח – אפשר לעבור בין מסלולי הביטוח השונים. המסלולים משנים את היחס בין החיסכון לכיסויים הביטוחיים.
 • מסלולי השקעה – מגוון מסלולי השקעה בהתאם לגיל או רמת סיכון.
 • תקופת אכשרה – מתייחסת לתקופה של חמש שנים שבה לא ניתן כיסוי ביטוחי למצב רפואי קיים.
 • איזון אקטוארי – קרן הפנסיה מבצעת איזון אקטוארי אשר משפיע על גובה החיסכון. אם תסתכלו על הדוח השנתי שלכם תוכלו לראות "כספים שנגבו בעקבות גרעון אקטוארי" (כמובן יכול להיות גם עודף אקטוארי).

 הבהרות 

 • זיכויי המס וניכויי המס מוגבלים בתקרות שקליות בהתאם להוראות החוק.
 • תשלום ההפקדות הוא מהשכר ברוטו
 • ההפקדה השוטפת למרכיב הפיצויים, שאינה חייבת במס באותו מועד, לא תעלה על  8.33% * 32800 ₪. הסכום מתעדכן מידי שנה.
 • ההפקדה השוטפת למרכיב תגמולי מעסיק או ביטוח אובדן כושר עבודה, שאינה חייבת במס באותו מועד, לא תעלה על תקרת פעמיים וחצי השכר הממוצע במשק.
 • מודגש בזאת כי המידע האמור אינו מהווה משום ייעוץ ו/או שיווק מכל סוג שהוא. לקבלת שירותי שיווק פנסיוני אנא צרו קשר עם אגם לידרים לצורך תיאום מול בעל רישיון.

לקבלת הצעה

טעות בשם, יש להזין 2 תווים לפחות (עברית בלבד)
טעות במייל, חסר @ או סיומת
טעות במספר הטלפון, בדקו שוב
שדה חובה
Invalid Input
`