לתשומת ליבך, הכניסה למערכת מעסיקים אגם למורשים בלבד