מידע מקצועי

 

  קופות מרכזיות לפיצויים  
להמשך קריאה >>
  תקרות ומדרגות לשנת 2016
להמשך קריאה >>

  תקנות תשלומי מעסיקים עדכון
להמשך קריאה >>

 

תיקון מס' 13 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל)
להמשך קריאה >>


  חוזר שיווק מבטיח מקדם
להמשך קריאה >>

  איסוף מידע באמצעות המסלקה
להמשך קריאה >>

  איסור התניית שיעור ההפקדה למוצר פנסיוני כתלות בסוג מוצר
להמשך קריאה >>

  חוזר שינוי מסלולי השקעה  - "המודל הצ'יליאני"
להמשך קריאה >>

  החוק לחלוקת חיסכון בין בני זוג שנפרדו
להמשך קריאה >>

  תקרות ומדרגות לשנת 2015
להמשך קריאה >>

  צו הרחבה בענף השמירה והאבטחה
להמשך קריאה >>

  ריענון תשלומים לפנסיה חובה בגין עובד עם הסדר קיים
להמשך קריאה >>

  צו הרחבה לעובדי ניקיון ואחזקה
להמשך קריאה >>

  משיכת כספים מחשבון נפטר בקופ"ג עם יתרה נמוכה
להמשך קריאה >>

  תקרות ומדרגות לשנת 2014
להמשך קריאה >>

  העלאת שיעורי הפקדות לתנאים סוציאלים – מבט לשנת 2014
להמשך קריאה >>

  תקנות דמי ניהול מינימליים ומשיכת כספים מחשבונות בעלי יתרת צבירה נמוכה - הוראת שעה
להמשך קריאה >>

  מוצרי הביטוח הפנסיוני החל משנת 2013
להמשך קריאה >>

  תקרות לשנת 2013
להמשך קריאה >>

  ביטול הבטחת מקדמי קצבה ביטוח חיים
להמשך קריאה >>

  מיזוגי קופות גמל וקרנות השתלמות
להמשך קריאה >>

  צו הרחבה להסכם קיבוצי המשפר את תנאי הפנסיה של כלל העובדים במשק
להמשך קריאה >>

  רענון בנושא מועד העברת התשלומים לקופ"ג
להמשך קריאה >>

  הריון וחופשת לידה - תשלומים לקופת גמל
להמשך קריאה >>