פנסיוני

ביטוח  פנסיוני

הביטוח הפנסיוני הוא ההגנה החשובה ביותר על עתידו של העובד השכיר.
הוא מגן על רמת החיים שלו לאחר פרישתו, מבטיח לו הכנסה הולמת במקרה של איבוד כושר עבודה כתוצאה מתאונה או מחלה ומבטיח לשאיריו המשך קיום נאות לאחר מותו.
ניהול הביטוח הפנסיוני של העובדים בארגון, מחייב ליווי של גורם מקצועי, הפועל בשיתוף עם הנהלת הארגון. על גורם זה להיות אחראי לכל התהליך, החל מפגישה אישית עם כל עובד וקביעת תוכנית אישית המתאימה לו ועד לביצוע הגביה לגופים הפנסיוניים השונים.
 
מהו  חיסכון פנסיוני?

חיסכון פנסיוני הוא חיסכון לטווח ארוך היכול לכלול אחת או יותר מהתוכניות הבאות: קרנות פנסיה, קופות גמל, ביטוחי מנהלים וקרנות השתלמות, ומאפשר לך ולבני משפחתך לשמור על רמת החיים אליה הורגלתם ללא צורך במציאת מקורות פרנסה חלופיים.
כספי החיסכון הפנסיוני שנצברו  או כספי הביטוח, עוברים לידי המבוטח בשלושה מצבים:
המבוטח מגיע לגיל הפרישה.
מקרה של נכות
מקרה של מוות בטרם עת (במצב זה הכספים שנצברו משולמים לשאירים/ מוטבים).
 
מדוע להתחיל לחסוך בגיל צעיר?

 
תוחלת החיים של האדם הממוצע עולה, ועל כן שנות הפרישה מתארכות.על מנת שיוכל העובד לשמר את רמת החיים במהלך כל שנות הפרישה הארוכות, מומלץ להתחיל לחסוך בגיל צעיר.
בגיל צעיר העובד יכול להרשות לעצמו לנהל את החיסכון הפנסיוני בצורה חכמה  ויצירתית כך
שהרווח שהחיסכון יניב יהיה גבוה.
ככל שאתה מתחיל לחסוך בגיל צעיר יותר משך ההשקעה ארוך יותר. כתוצאה מכך התשואות
גבוהות יותר והרווח שלך מהחיסכון עולה.
איש לא יכול לחזות את המחר ועל כן, חשוב להיות מכוסים גם במקרים של אובדן כושר עבודה
עקב תאונה או בעיה בריאותית. במקרים אלו יוכל העובד להמשיך לשלם את התחייבויותיו חרף אי יכולתו להשתכר.
 
תוחלת החיים של האדם הממוצע עולה, ועל כן שנות הפרישה מתארכות.על מנת שיוכל העובד לשמר את רמת החיים במהלך כל שנות הפרישה הארוכות, מומלץ להתחיל לחסוך בגיל צעיר.
 
 
מי חייב חיסכון פנסיוני ?

ב- 1 לינואר 2008 נכנס לתוקפו חוק פנסיה חובה או בשמו הרשמי "צו הרחבה לביטוח פנסיוני במשק", המחייב את כל המעסיקים להפריש פנסיה לכלל העובדים (בהתאם למגבלות
הקיימות בחוק). בנוסף, ישנם שכירים הנהנים מחסכון פנסיוני במסגרת הסכם אישי או קיבוצי.
 
איך בוחרים בחיסכון הפנסיוני המתאים ?

עד 2005 (חקיקת בכר) שהביאה לשינויים בחקיקה  הפתרונות הפנסיונים למבוטח השכיר נקבעו והוכתבו על ידי המעסיק.
בעקבות השינויים בחקיקה המבוטח הוא האחראי לתיק הביטוחי והחיסכון הפנסיוני שלו ויכול להתאימו לצרכיו האישיים ורצונותיו.


 
באגם מתאימים לכל מבוטח את ההסדר הפנסיוני המתאים לצרכיו ולמצבו המשפחתי.
קיים מערך ליווי מקצועי האחראי על בחירת תוכנית המשלבת בין רצונותיו וטעמיו של המבוטח לבין שיקולי המס בזמן הפקדת הכספים ובעת משיכתם.
עלינו למצוא את השילוב הנכון בין הדאגה ליקירך במקרה פטירה, דאגה להכנסה שוטפת במקרה אובדן כושר עבודה והחיסכון הפנסיוני הצפוי בגיל הפרישה.


 
אתה מוזמן לקרוא עוד ולקבל מידע בנושא
חיסכון פנסיוני בישראל >>