בריאותהעיקר הבריאות...

מי מאיתנו אינו משתמש בביטוי זה ומה אנו עושים בכדי לשמור על בריאותנו ובריאות משפחתנו?

 

ביטוח קופות החולים הנשען על חוק הבריאות הממלכתי אינו מעניק לנו כיסוי מלא והשרות הניתן מותיר אותנו חשופים למקרים בהם נצטרך לממן מכיסנו מקרים רפואיים בסכומים עצומים.
ביטוח רפואי פרטי נרכש לשם מתן מענה למקרי "קטסטרופה" אותם לא יוכל מבוטח סביר לכסות מכיסו ואשר אינם מכוסים ע"י מערכת הבריאות ו/או המשלימים של קופת החולים באופן סביר.
ביטוח בריאות נועד לאפשר לך לרכוש כיסוי לטיפולים, בדיקות ותרופות שאינן כלולות בסל הבריאות
לאור השינויים המתרחשים בענף הבריאות בישראל חשוב כי הביטוח הרפואי יהיה לכל החיים, תוך בחירה חופשית של המבוטח וללא התניות ו/או צורך באישורים רבים ומגבילים.


מהו ביטוח בריאות ?


ביטוח בריאות כולל ביטוח בריאות ממלכתי, קופת חולים וביטוח פרטי .

על-פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי כל תושב ישראל מבוטח בביטוח בריאות.
מטרתו של ביטוח בריאות הוא לאפשר לכל אזרח קבלת טיפול רפואי במקרה הצורך.  
בישראל קיימים סוגים שונים של ביטוחי בריאות הנותנים מענה למצבים שונים.

בישראל ביטוח הבריאות מורכב משלושה רבדים:

 
חוק ביטוח בריאות ממלכתי    


ב-1995 נכנס לתוקף חוק ביטוח בריאות ממלכתי, עקרונותיו:

  • כל תושב בישראל זכאי לשירותי בריאות על פי חוק.
  • קיימת בחירה חופשית של קופת החולים על ידי המבוטח.
  • מימון סל שירותי הבריאות מכספי מס בריאות הנגבה על ידי הביטוח הלאומי ומועבר לקופות החולים על פי עקרון ה"קפיטציה".

"עקרון הסביר"- שירותי הבריאות בסל הבריאות יינתנו בישראל, לפי שיקול דעת רפואי,
באיכות סבירה, במרחק סביר ממקום מגורי המבוטח, והכל במסגרת מקורות המימון
העומדים לרשות הקופה.

 
שב"ן - שירותי בריאות נוספים

הביטוחים המשלימים- חוק ביטוח הבריאות הממלכתי מאפשר לקופות החולים להציע למבוטחים שירותי בריאות נוספים. קופות החולים מציעות שירותים אלו במסגרת ה- "ביטוחים משלימים" (לדוג' -  כללית מושלם, כללית פלטינום, מכבי זהב, מאוחדת שיא וכו').
קופות החולים מחוייבות לקבל  לשב"ן כל  פונה ללא קשר למצבו הבריאותי, אין להגביל זכויות של מצטרפים חדשים, הפרמיה אחידה לכל קבוצת גיל, בתמורה לתשלום החודשי מקבל  המבוטח בהתאם לתוכנית אליה הצטרף תוכנית המספקת לו מגוון משירותי בריאות נוספים (לדוג'- התייעצויות עם מומחים, בדיקות הריון, שירותי רפואה משלימה,רפואה אסתטית, רפואת שיניים ועוד).
חובה על המבוטח לרכוש את התוכנית על כל מרכיביה, תוכנית השב"ן
מתנהלת כמשק כספי נפרד והתוכנית הנה תקנון של קופות החולים הנתון לשינוי על ידי
קופות החולים בהתאם לתקציביה. השירותים הנוספים הנם תקנונים ולא פוליסות.
השירותים הנוספים מתנהלים ע"י קופות החולים ללא פיקוח .

 
ביטוח בריאות פרטי

בשונה מביטוח הבריאות הממלכתי ושירותי הבריאות הנוספים, ביטוח בריאות פרטי נותן  מענה בריאותי רחב במקרה הצורך ומותאם לצרכי המבוטח ומשפחתו.
(לדוג' – כיסוי ניתוחים באופן פרטי בארץ ובחו"ל, השתלות וטיפולים מיוחדים, תרופות שאינן מכוסות בסל הבריאות הממלכתי, מחלות קשות, סיעוד ועוד.