פיננסי

ניהול נכסים פיננסים
 

ניהול הנכסים הפיננסים (קרנות השתלמות, חיסכון והשקעה של הכסף הפנוי ) כרובד נוסף ומשלים לרובד הבסיסי (הביטוח הפנסיוני – קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים) הינו צו השעה של כל מבוטח אשר מוטרד משווי הפנסיה הצפויה לו בגיל הפרישה.


רבות נכתב בשנים האחרונות על שחיקת הפנסיה הצפויה לנו בגיל הפרישה ביחס ליכולת ההשתכרות שלנו ולרמת החיים אליה הורגלנו היום כבר השיח כולל הצעות להעלאת גיל הפרישה על מנת להבטיח עבור ציבור החוסכים שיפרוש לגמלאות בעתיד הרחוק קבלת קצבה המאפשרת קיום בכבוד.
הסיבות למצב הינן רבות ומגוונות: עליה בתוחלת החיים, ביצועי הקופות לאורך השנים ועוד..

 

כבר בגיל צעיר אנו נדרשים לניהול נכון של המכשירים הפנסיונים והפיננסים כל שכן אם המבוטח נמצא במרחק של 10 שנים לפני גיל הפרישה. בדיקה וקבלת התמונה האמתית על מצב החיסכון הצבור והפנסיה הצפויה על כל חלקיה הינה מחויבת המציאות  ויש להתחיל אותה היום, ממנה יש לצאת לבניית הפתרון נוכח האתגרים השונים והתנאים המשתנים למרבה הצער באופן תדיר.

 

בשלב הרכבת התמונה המלאה לצורך מציאת פתרונות הולמים, עומדים בפני המבוטח דילמות שונות להלן העיקריות שבהן: 

  • הדילמה הראשונה – מיפוי החסכונות השונים ותרגומם  למכנה אחיד משותף.
  • הדילמה השנייה – חוסר היכרות עם המכשירים והמוצרים השונים בשוק.
  • הדילמה השלישית – בניית פתרון ומענה הולם למטרות השונות תוך סינרגיה של כלל המכשירים בתיק המבוטח.
  • הדילמה הרביעית -  תחזוקה, בקרה ובדיקת היתכנות תקופתית של עמידה במטרות נוכח השינויים בשוק לרבות שינויים רגולטורים.

 

לאגם לידרים מודלים מתקדמים מערכות מחשוב ובקרה המאפשרים ללקוחותיה ליהנות מפתרונות מקיפים לכל האתגרים הללו.