גילוי נאות

 


אגם לידרים (ישראל) סוכנות לביטוח (2003) בע"מ,מקבוצת הפניקס חברה לביטוח בע"מ, הינה מנהלת ההסדר הפנסיוני המובילה בישראל.

אגם לידרים מתמחה בניהול הסדרים פנסיונים ופיננסים ועומדת בקשר עסקי עם הגופים המוסדיים המפורטים להלן לצורך שיווק מוצרים פנסיונים ופיננסים.

קיימת זיקה כמשמעותה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים(עיסוק בייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני) התשס"ה, בין אגם לידרים וגופים מוסדיים אלה לבין המוצרים המשווקים על ידי אגם לידרים.חברות ביטוח 
 •  הפניקס חברה לביטוח בע"מ
 •  מגדל חברה לביטוח בע"מ
 •  כלל חברה לביטוח בע"מ
 •  הראל חברה לביטוח בע"מ
 •  מנורה חברה לביטוח בע"מ


קרנות פנסיה

 •  מגדל מקפת ניהול קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
 •  הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
 •  מנורה מבטחים פנסיה בע"מ
 •  מיטבית -  עתודות חברה לניהול קרנות פנסיה בע"מ
 •  הראל ניהול קרנות פנסיה בע"מ


קופות גמל וקרנות השתלמות
 

 • דש גמל ופנסיה בע"מ
 • אקסלנס נשואה גמל ופנסיה בע"מ
 • פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • ילין לפידות ניהול קופותגמל בע"מ
 • אלטשולר שחם קופות גמל בע"מ